ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยหมาก-ห้วยค้อ หมู่ที่5 บ้านนายอดทอ ตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ครั้งที่2
  รายละเอียด :

 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยหมาก-ห้วยค้อ หมู่ที่  5 บ้านนายอดทอง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 32 คน