ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ..2/2562 .......... การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๘๙-๐๐๘ สายนาโต๊ะหลัง หมู่
  รายละเอียด :

  องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่นตง.ถ.๘๙-๐๐๘  สายนาโต๊ะหลัง หมู่ที่๓ บ้านแหลม ตำบลวังวน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๙๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร  หมู่ที่๓ บ้านแหลม ตำบลวังวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 25 คน