ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : อบต.วังวน รับโอนพนักงานส่วนตำบลมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
  รายละเอียด :

รับโอนพนักงานส่วนตำบลมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 24 คน