ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครึ่งปีแรก)
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 12 คน