ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เรื่อง ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อปกกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  รายละเอียด :

 เรื่อง ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อปกกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 41 คน