ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เรื่อง ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 ครั้งที่ 2
  รายละเอียด :

เรื่อง ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 ครั้งที่ 2

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 กันยายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 44 คน