ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง
  รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 25 คน