ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวย หมาก-ห้วยค้อ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่๕ ตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
  รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวย
หมาก-ห้วยค้อ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่๕ ตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 205 คน