ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ
  รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน  เรื่อง  การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลื่องน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 162 คน