ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคู/ราง/ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านแหลม ตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ
  รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคู/ราง/ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านแหลม ตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 80 คน