ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยหมาก-ห้วยค้อ (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 5 บ้านนายอดทอง-ทุ่งไพร ตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
  รายละเอียด :

 

 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยหมาก-ห้วยค้อ (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 5 บ้านนายอดทอง-ทุ่งไพร ตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 53 คน