ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาตาเจอ-สวนพริก (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 2 บ้านห้วยลึก ตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
  รายละเอียด :

 

 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาตาเจอ-สวนพริก (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 2 บ้านห้วยลึก ตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 55 คน