ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 2)
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 67 คน