ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ องค์การบริหารส วนตำบลวังวน เรื่อง จัดตั้งสถานที่กักกันควบคุม เพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วย (Local Quarantine)
  รายละเอียด :

 ประกาศ องค์การบริหารส วนตำบลวังวน เรื่อง จัดตั้งสถานที่กักกันควบคุม เพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วย (Local Quarantine)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 41 คน