ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
13 ม.ค. 2565
2 ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
68
24 พ.ย. 2564
3 ประกาศ องค์การบริหารส วนตำบลวังวน เรื่อง จัดตั้งสถานที่กักกันควบคุม เพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วย (Local Quarantine) ดาวน์โหลดเอกสาร
42
02 พ.ย. 2564
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารงานท้องถิ่นที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
155
06 ส.ค. 2564
5 รับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
160
11 พ.ค. 2564
6 ประกาศปิดตลาดนัดอบต.วังวน เป็นการชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร
129
03 พ.ค. 2564
7 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมระดับตำบลประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
141
05 เม.ย. 2564
8 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
154
30 มี.ค. 2564
9 รายงานการประชุมประจำเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
144
22 มี.ค. 2564
10 คำสั่งเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบล ราย นางสาวสุมาลี ข้างแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
141
22 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29