ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 เรื่อง ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
06 ก.ย. 2562
2 รายงานเเผนการป้องกันการตรุทจริต ปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
28 มิ.ย. 2562
3 เรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม ดาวน์โหลดเอกสาร
5
28 มิ.ย. 2562
4 เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร
5
28 มิ.ย. 2562
5 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
28 มิ.ย. 2562
6 เรื่องมาตรการตรวสอบการใช้ดุลยพินิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
7
28 มิ.ย. 2562
7 เรื่อง ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อปกกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
8
28 มิ.ย. 2562
8 พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
26 มิ.ย. 2562
9 เจตนารมณ์การป้องกันและและต่อต้านการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
15
18 มิ.ย. 2562
10 การขออนุญาตก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
11
17 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26