ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
8
01 ต.ค. 2562
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
30 ก.ย. 2562
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่4 บ้านปาเต ตำบลวังวน ดาวน์โหลดเอกสาร
50
06 มี.ค. 2562
4 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจ้างเดือนพฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
26 ธ.ค. 2561
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คลองส่งน้ำสวนพริก หมู่ที่2 บ้านห้วยลึก ดาวน์โหลดเอกสาร
21
20 ธ.ค. 2561
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๘๙-๐๐๘ สายนาโต๊ะหลัง หมู่ที่ ๓ บ้านแหลม ตำบลวังวน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๙๒๕ เมตร ห ดาวน์โหลดเอกสาร
29
12 ธ.ค. 2561
7 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ..2/2562 .......... การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๘๙-๐๐๘ สายนาโต๊ะหลัง หมู่ ดาวน์โหลดเอกสาร
28
12 ธ.ค. 2561
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝ่ายน้ำล้นคลองส่งน้ำสวนพริก หมูที่2 บ้านห้วยลึก ต.วังวน จ.ตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
06 ธ.ค. 2561
9 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คลองส่งน้ำสวนพริก หมู่ที่ 2 บ้านห้วยลึก ตำบลวังวน อำเถอกันตัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
24
04 ธ.ค. 2561
10 เอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คลองส่งน้ำสวนพริก หมู่ที่2 บ้านห้วยลึก ดาวน์โหลดเอกสาร
22
04 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15