ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคู/ราง/ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านแหลม ตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ ดาวน์โหลดเอกสาร
11
30 มิ.ย. 2564
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคู/ราง/ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านแหลม ตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
15 มิ.ย. 2564
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์แสดงสินค้าและสาธิตสินค้า (OTOP) หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
68
08 เม.ย. 2564
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างศูนย์แสดงสินค้าและสาธิตสินค้า (OTOP) หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
81
24 มี.ค. 2564
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
26 ม.ค. 2564
6 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
127
14 ต.ค. 2563
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
101
02 ต.ค. 2563
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่3 (เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
13 ก.ค. 2563
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวย หมาก-ห้วยค้อ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่๕ ตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
137
30 มิ.ย. 2563
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลา ตาเจอ-สวนพริก (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่๒ บ้านห้วยลึก ตำบลวังวน อำเภอกันตัง ดาวน์โหลดเอกสาร
108
30 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19