ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถอาคารศูนย์แสดงสินค้า (OTOP) หมู่ที่ 2 กว้าง 7 เมตร ยาว 23 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
65
03 ก.ย. 2564
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถอาคารศูนย์แสดงสินค้า (OTOP) หมู่ที่ 2 กว้าง 7 เมตร ยาว 23 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
64
31 ส.ค. 2564
3 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถอาคารศูนย์แสดงสินค้า (OTOP) หมู่ที่ 2 กว้าง 7 เมตร ยาว 23 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
49
31 ส.ค. 2564
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคู/ราง/ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านแหลม ตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ ดาวน์โหลดเอกสาร
81
30 มิ.ย. 2564
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคู/ราง/ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านแหลม ตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
91
15 มิ.ย. 2564
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์แสดงสินค้าและสาธิตสินค้า (OTOP) หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
136
08 เม.ย. 2564
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างศูนย์แสดงสินค้าและสาธิตสินค้า (OTOP) หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
154
24 มี.ค. 2564
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
142
26 ม.ค. 2564
9 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
201
14 ต.ค. 2563
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
163
02 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17