ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวย หมาก-ห้วยค้อ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่๕ ตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
22
30 มิ.ย. 2563
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลา ตาเจอ-สวนพริก (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่๒ บ้านห้วยลึก ตำบลวังวน อำเภอกันตัง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
30 มิ.ย. 2563
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้งโคงการก่อสร้างถนคอนกรีตสริมเหล็กสายนานุ้ย หมู่ที่ 3 บ้านแหลม ตำบลวังวน อำกอกันตัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ ดาวน์โหลดเอกสาร
12
30 มิ.ย. 2563
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
24 มิ.ย. 2563
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาตาเจอ-สวนพริก (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่2 บ้านห้วยลึก ดาวน์โหลดเอกสาร
17
11 มิ.ย. 2563
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนานุ้ย หมู่ที่3 บ้านแหลม ดาวน์โหลดเอกสาร
13
10 มิ.ย. 2563
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยหมาก-ห้วยค้อ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่5 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
10 มิ.ย. 2563
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน ดาวน์โหลดเอกสาร
17
10 มิ.ย. 2563
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้า่งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาโต๊ะหลัง (ช่วงที่3) หมู่ที่3 บ้านแหลม ดาวน์โหลดเอกสาร
43
13 พ.ค. 2563
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายยิ่ง (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่2 บ้านห้วยลึก ดาวน์โหลดเอกสาร
32
13 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17