ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อส..: อ่าน 5 คน ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และลูกจ้างประจำ ผู้ม..: อ่าน 68 คน ประกาศ องค์การบริหารส วนตำบลวังวน เรื่อง จัดตั้งสถานที่กักกั..: อ่าน 42 คน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำ..: อ่าน 155 คน รับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริ..: อ่าน 160 คน ประกาศปิดตลาดนัดอบต.วังวน เป็นการชั่วคราว: อ่าน 129 คน ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมระดับตำบลประจำปี พ.ศ. 2564: อ่าน 141 คน มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของ องค์การ..: อ่าน 154 คน รายงานการประชุมประจำเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564: อ่าน 144 คน คำสั่งเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบล ราย นางสาวสุมาลี ข้างแก้ว : อ่าน 141 คน มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน ประจำปี 2564: อ่าน 137 คน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบ..: อ่าน 152 คน การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2564: อ่าน 140 คน ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563: อ่าน 209 คน ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประ..: อ่าน 224 คน รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปีง..: อ่าน 96 คน ประกาศการลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ช่วงที่ 1 ..: อ่าน 183 คน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน เรื่อง ขยายเวลาชำระภาษีที่ด..: อ่าน 171 คน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน เรื..: อ่าน 211 คน แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง )ประจำปี 2563 (ภ.ด.ส.1): อ่าน 60 คน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เสียงปฏิรูป
 
ข้อมูลทั้งหมด 0 รายการ
 
ยังไม่มีข่าว
 
กำลังแสดงหน้า :